Atatürk Devrimleri

Anasayfa »

  1. Atatürk Devrimleri »
  2. Atatürk Makaleleri »

Atatürk Devrimleri

Milli Mücadele'nin önderi ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda bir çok alanda yeniliklerin de temelini bizzat kendisi atmıştır. Cumhuriyetin ilanı ile Osmanlı İmparatorluğu'nun çok uluslu ve teokratik yapısı yıkılmış, yerine laik ve demokratik bir ulus devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Lakin bunun sadece sözde veya yazılı metinlerde kalmaması için toplumu da içine dahil eden bir çok yenilik yapılmıştır.

Atatürk Devrimleri, Atatürk İnkılapları ya da Atatürk Reformları olarak bilinen ve toplumun tüm kesimini ve devlet idaresini topyekün etkileyen düzenlemeler şunlardır.

Siyasi Alanda Yapılan Devrimler

* Saltanatın Kaldırılması

* Ankara'nın Başkent Olması

* Cumhuriyet'in İlan Edilmesi

* Çok Partili Siyasi Rejim Denemeleri

Kültür ve Eğitim Hayatını Etkileyen Devrimler

* Medreselerin Kapatılması

* Öğretimin Birleştirilmesi (Kız ve erkeklerin aynı anda okuyabilme imkanı kazanması)

* Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun Çıkarılması (Devlet izni olmadan okul açmanın yasaklanması)

* Millet Mekteplerinin Açılması

* Harf Devrimi (Latin harflerin kullanılmaya başlanması)

* Türk Tarih ve Dil Kurumlarının Kurulması

* Dil Devrimi

* Üniversite Reformu

Sosyal Hayatı Kapsayan Devrimler

* Şapka ve Kıyafet İnkılâbı

* Lâkap ve Unvanların Kaldırılması

* Soyadı Kanunu

* Laiklik

* Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik

* Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

* Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi

Hukuk Sisteminde Yapılan Devrimler

* Teşkilât-ı Esasîye Kanunu (Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yazılı anayasası denebilir)

* Anayasanın Kabulü

* Şer'iyye Mahkemelerinin Kaldırılması

* Mecellenin Kaldırılması (Eski Osmanlı Kanunları)

* Türk Kanunu Medenisi'nin Yürürlüğe Girmesi

* Türk Ceza Kanunu'nun Kabul Edilmesi

Ticari Alanda Yapılan Devrimler

* İzmir İktisat Kongresi (1923)

* Aşar Vergisinin Kaldırılması (Köylülerden alınan 'luk vergi)

* Çiftçinin Özendirilmesi

* Örnek Çiftliklerin Kurulması

* Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Kurulması

* Kabotaj Kanunu

* Sanayi Teşvik Kanunu

* Toprak Reformu

* I. ve II. Kalkınma Planları

* Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulması

* Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*