Atatürk Devrimleri'nin Amaçları

Anasayfa »

  1. Atatürk Devrimleri »
  2. Atatürk Makaleleri »

Atatürk Devrimleri'nin Amaçları

Milli Mücadele yılarından başlayarak halktan aldığı destekle verilen mücadelede Baş Komutan olarak Cumhuriyet'in temellerinin atılmasında en büyük özveriyi gösteren Gazi Mustafa Kemal, Osmanlı İmparatorluğu'nun teokratik ve çok uluslu yapısı yerine, laik, demokratik ve ulus devlet yapısının hakim olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti'nin özlemini duyuyordu.

1921'de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası denebilecek olan Teşlikat-ı Esasiye Kanunu ve 1922'de saltanatın kaldırılması ile bunun önündeki en büyük engeller kaldırılmış oldu. Cumhuriyet'in ilanı ile toplum hayatını ve devlet idaresini ilgilendiren bir çok alanda devrimler yapılması gerekiyordu. Bu Cumhuriyet'in sadece bir sözden ya da yazıdan ibaret olarak anılmaması, laik ve demokratik yaşam biçiminin tüm toplum tarafından benimsenmesi için oldukça önemliydi.

Atatürk Devrimleri'nin ilkleri bu yüzden önce siyasi alanda geldi ve daha sonra toplum hayatını ilgilendiren değişiklikler yapılmaya başlandı. Rejim değişikliğinin yapılması daha çok bürokrasi gerektiren durumlar doğursa da toplumsal, ekonomik ve eğitim alanında yapılan devrimler tüm bir halkı içine alıyordu.

Yapılan devrimler sayesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kanun önünde kadın, erkek, rütbe farkı gözetilmeksizin eşit bir pozisyona getirildi. Bunların halka çok daha iyi anlatılabilmesi için eğitim sisteminde köklü değişikliklere gidildi ve kız çocukları ile erkek çocukları aynı imkanlara sahip olacak şekilde eğitim hakkı kazandı. Eğitim alan kadınlar için seçilme hakkı verildi ki; toplumda eşitlik duygusu ve kadının yeri hakkındaki fikirlerin bir an önce yıkılması istendi.

Saat, takvim ve alfabenin tamamen değişmesi ve Dünya ile aynı dili konuşmamız, aynı saat dilimlerini kullanarak sorun yaşamamamız istendi. Ticari alanda yapılan devrimler ise çok zor günler geçirmekte olan bir milletin yeniden ayağa kalkıp dirilmesi için bir can suyu görevi gördü.

Atatürk Devrimleri sadece başlıklar halinde ele alınsa bile bir tanesi hakkında sayfalarca yazı yazmak mümkün. Devrimlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve bir toplumu nasıl yeniden dirilttiğini anlatmak içinse ciltlerce kitap yazmak yetmeyecektir.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*