Atatürk Devrimleri Kronolojisi

Anasayfa »

  1. Atatürk Devrimleri »
  2. Atatürk Makaleleri »

Atatürk Devrimleri Kronolojisi

Atatürk Devrimlerinin Tarih Sıralamasına Göre Kronolojik Sıralaması

Teşkilatı Esasiye Kanunu 1921

Türkiye'nin ilk anayasasıdır. Hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunu ve vatanın parçalanamaz bir bütün olduğunu teyit eden maddelerden oluşuyordu. Şeriyat hükümlerinin son bularak, tek yetkinin Türkiye Biyik Millet Meclisine verildiği anayasa olarak bilinmektedir.

Saltanatın? Kaldırılması 1 Kasım 1922

Saltanatın kaldırılarak, padişahın devletin başından alınması ve tüm yönetim yetkisinin TBMM'ye verilmesidir

İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923

Türkiye'nin ekonomik problemlerinin tartışıldığı ilk kongredir ve Türkiye'nin ilk 5 yıllık planları bu kongrede tartışılmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet'in İlanı 29 Ekim 1923

Cumhuriyetin ilan edilmesi, Saltanatın sona ermesi ve halkın kendi kendini yönettiği ilk dönemdir. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte halk daha fazla özgürleşmiş ve kanunlar önünde eşit şekilde yargılanma hakkına sahip olmuştur.

Halifeliğin Kaldırılması 3 Mart 1924

Devletin laikleşmesi yönünde yapılmış olan bir atılımdır ve Osmanlı Hanedanı elinde olan halifelik sıfatının TBMM tarafından ortadan kaldırılışıdır.

Öğretimin Birleştirilmesi 3 Mart 1924

Osmanlı töneminde tekke ve zaviyelerde olan ve farklı hocalarla eğitim alan çocukların tek bir müfredata tabi olma işlemidir.

Anayasanın Kabul Edilmesi 20 Nisan 1924

Anayasa kabul edildiğinde, Türk halkının, hakları ve yaşam standartları maddeler hallinde belirtilmiş ve özgürlük ilkesiyle laik toplum anlayışı benimsenmiştir.

Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması 1924

Osmanlı döneminde yer alan mahkemelerin kapatılmasıyla, Anayasa'ya hizmet eden resmi mahkemelerin kurulmasıdır.

Mecellenin Kaldırılması 1924 - 1937

Osmanlı mahkemelerinde kullanılmakta olan Mecelle kullanımdan kaldırıldı ve Anayasa kitapları yürürlüğe getirildi.

Cumhuriyet Halk Fıkrasının Kurulması ve Çok Partili Hayata Geçiş 9 Ağustos 1924

Çok partili hayata geçiş sağlandı ve gerekli kriterleri uygulayan tüm topluluklara parti kurma hakkı tanındı.

Örnek çifliklerin kurulması ve Çiftçinin Özendirilmesi, Bunun Beraberinde Tarım Kooperatifleri'nin kurulması 1925

Tarım koperatifinin çiçtçiliği özendirici hamleler yapması ve teşvik etmesidir.

Öşür yani Aşar Vergisinin Kaldırılması 17 Şubat 1925

Osmanlı döneminde tarım yapan insanlardan alınan belirli bir oranda ürünü temsil eden vergidir. Cumhuriyet ile birlikte bu ergi ortadan kaldırılmıştır.

Şapka Kanunu 25 Kasım 1925

Çağdaş uluslar seviyesine ulaşmak üzere atılmış en çağdaş kanunlardan bir tanesi şapka kanunudur.

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması 30 Kasım 1925

Tekke ve Zaviyeler kapatılarak yerine çağdaş eğitim veren tek tür eğitim kurumlarıdır.

Takvim Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişikliklerle Alaturka Yapının Sona Erdirilmesi 1925 - 1935

Dünya standartlarında, takvim saat ve ölçüler kullanılmaya başlanmıştır.

Türk Kadınının Medeni ve Siyasal Haklarına Kavuşması 1926 - 1934

Kadınlara toplum içerisinde, sosyal yaşamda daha çok hak tanınmasıdır.

Medeni Kanunun Kabulü 17 Şubat 1926

Osmanlı kanunlarının yazılı olduğu Mecelle yürürlükten kaldırılarak, Medeni Kanunların uygulamaya sokulmasıdır.

Türk Ceza Kanunu 1926

Yeni Türk ceza kanunu ile her birey eşit olarak yargılanma hakkına sahip oldu.

Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun 1926

İlkokul, Lise ve Yüksek Eğitim kurumlarının belirli bir düzen içerisinde işlemesini sağlayan kanundur.

Medreselerin Kapatılması 1926

Medreseler kapatılarak eğitimin farklı şekillerde yapılması engellendi ve tek tür eğitime geçildi.

Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926

Kendi limanlarımızda uygulanmak üzere deniz ticareti kanunlarıdır.

Sanayi Teşvik Kanunu 28 Mayıs 1927

Sanayi ve üretimi teşvik etmek amacıyla çıkartılmış olan kanundur.

Harf Devrimi 1 Kasım 1928

Arap harfleri yerine latin alfabesine geçilmesi ve çağdaş milletler seviyesine ulaşmak için alfabenin kabul edilmesidir.

Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler 1928

Sanatçıları, sanat yapılan merkezleri ve Güzel sanatlarla ilgili aktiviteleri destekleyen kanundur.

Millet Mekteplerinin Açılması 1 Ocak 1929

Tek tür eğitim sistemine geçilmesidir.

Türk Tarih Kurumu'nun Kurulması 12 Nisan 1931

Osmanlı döneminde islam dönemi öncesi Türk tarihi incelenmiyordu, bu kanunun ardından eski Türk tarihi mercek altına alınmıştır.

Türk Dil Kurumu'nun Kurulması 12 Temmuz 1932

Türk dil kurumu kurulmuş ve Türkçe üzerine en yalın dil şekillerine rehber olmuştur.

1. ve 2. Kalkınma Planları 1933 - 1937

Kalkınma planları sayesinde, devletin gelişmesi ve çağdaş milletler seviyesine ulaşması için, çeşitli planların yapıldığı ve uygulamaya konulduğu planlardır.

Üniversite Reformu 1933

Üniversitelerin kurularak, gençlerin yüksek eğitim kurumlarına kavuşmaları sağlanmıştır.

Yüksek Ziraat Enstitüsünün Kurulması 1933

Çiftçilere yapılacak olan yardımların, kredilerin ve teşviklerin planlandığı enstitüdür.

Soyadı Kanunu 21 Haziran 1934

Soyadı kanunu ile lakaplar yerini soyadlarına bırakmış ve ailelerin isimleri olarak tarihe geçmiştir.

Lakap ve Ünvanların Kaldırılması 26 Kasım 1934

Soyadı kanunu çıkmadan önce lakaplar kullanılıyordu ve kargaşalara neden oluyordu.

Kılık ve Kıyafette Değişiklik 3 Aralık 1934

Kılık kıyafetlerin çağdaş toplumlarda olduğu gibi medeni hale getirildiği kanundur.

Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması 1935

Bu odalar sayesinde yapılan ticare kayıt altına alınacak ve ticaret içerisinde yapılan anlaşmazlıkların çözüm yolları bulunacaktı.

 

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*