Ankara'nın Başkent Olması

Anasayfa »

  1. Atatürk Devrimleri »
  2. Atatürk Makaleleri »

Ankara'nın Başkent Olması

Temsil Heyeti'nin 1919'da Ankara'ya gelerek Milli Mücadele'nin en önemli idari merkezi haline getirmiş oldukları Ankara'da 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile Cumhuriyet'e giden ilk önemli adımlar atılmış oldu.

Lozan Antlaşması ile ülkede bulunan işgal kuvvetlerinin geri çekilmesi ile artık başkentin neresi olacağına dair derin tartışmalar ortaya çıkmıştı. İşte tam da bu dönemde tartışmanın çok fazla karışıklığa neden olabileceği düşünülerek İsmet İnönü öncülüğünde 9 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi yapıldı ve Ankara'nın Başkent olması önerildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 13 Ekim 1923'te Ankara'nın Başkent olması kabul edildi.

Ankara'nın Başkent Olmasındaki Siyasi Etkenler

Lozan Barış Antlaşması ile ülkeyi terk eden işgal kuvvetleri ve İstanbul'daki hilafet merkezi ve hilafet yanlılarının sıkı bir ilişkisi bulunuyordu ve işgal kuvvetleri İstanbul'da yeni bir hükümet kurulmasını arzu ediyorlardı. Böylelikle kurulacak olan bu hükümetin alacağı her karara etkin bir biçimde yön verebileceklerdi. Bu nedenle kurulacak olan hükümet hem hilafetin merkezi olarak gösterilen İstanbul'dan uzak olmalıydı, hem de Anadolu insanına çok daha yakın ve onların içerisinden çıkan bir hükümet olduğunu herkesin çok iyi anlamasına neden olacak bir yerde olmalıydı. Bunun için de Milli Mücadele'nin merkezi olan Ankara'dan başkası düşünülemezdi.

Ankara'nın Başkent Olmasındaki Coğrafi Etkenler

İşgal yılları sırasında İstanbul'un ne denli ciddi bir tehlike altında olduğu görülmüştü ve askeri açıdan daha güvenli bir yerde Hükümet'in kurulması gerekiyordu. Bunun için de Ankara İstanbul'a nazaran çok çok daha güvenli bir yerdi. Ayrıca bir çok önemli şehir arasında bir geçiş noktasında idi ve ulaşım daha kolaydı.

Ankara'nın Başkent Olmasındaki Sosyolojik Etkenler

Ankara halkı Milli Mücadele yıllarında Mustafa Kemal'e ve arkadaşlarına kucak açmış, onun attığı her adımda yanında olacaklarını yüksek sesle korkmadan söylemişlerdir. Bu da bu kritik dönemde çok büyük bir ihtiyaç olan halk desteğini alabilmek adında Ankara'nın Başkent seçilmesinde çok büyük bir etken olmuştur.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*