Amasya Genelgesi

Anasayfa »

  1. Kongreler »
  2. Cumhuriyet Savaşları »

Amasya Genelgesi

Mustafa Kemal ve arkadaşları Havza'da çalışmalarını bitirdiler ve 12 haziran 1919 günü Amasya'ya gittiler. Burada Mustafa Kemal'le birlikte milli mücadelede görev yapan arkadaşları, Rafet Bele, Hüseyin Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy ile birlikte Amasya genelgesini maddeler halinde hazırladılar. Daha sonra hazırlanmış olan bu genelge Amasya'da 15. Kolordu komutanı olan Kazım Karabekir'e sunuldu, Kazım Karabekir'in onay vermesinin ardından, tüm yurtta bulunan karargahlara iletildi.

Burada telgrafları gönderen Abdulrahman Rahmi Efendi oldu. Amasya Genelgesi ile milli mücadelenin amacı ve ülkenin içinden çıkabileceği özgürlük açıkca vaat ediliyordu.

Burada Mustafa Kemal İstanbul'a dönmediği için görevinden alınacaktır. O dönem milli mücadeleye pek sıcak bakmamakta olan iç işleri bakanı Ali Kemal Bey, Mustafa Kemalin iyi bir asker olduğunu ancak ingiliz baskısı sonucu görevinden alınacağını açıklamıştır.

Amasya Genelgesinin İçeriği

  • Vatan bütünlüğü ve Millet istiklali yoğun tehlike altındadır.
  • İstanbul Hükümetide üzerindeki sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizin yok oluşunu işaret etmektedir.
  • Milletimizin özgürlüğünü ve bağımsızlığını yine milletimizin istiklal ve kararları kurtaracak ve eskisi gibi özgürlüğe kavuşturacaktır.
  • Milletin bu istek ve gücünü tüm dünyaya iletebilmek için, bir heyetin varlığı mecburidir.
  • Anadolunun tam ortası olan ve güvenli olan Sivas'ta bir heyet toplanacaktır.
  • Bu doğrultuda her ilden insanların güvenini kazanmış üç temsilcinin bu kongreye katılması gerekmektedir. Bu temsilciler, Belediyeler, Redd-i İlhak ve Müdafa-i Hukuk cemiyetleri tarafından seçilecektir.
  • Görüşülen meselelerin sır olarak kalabilmeleri için, temsilciler gerekli durumlarda kimliklerini gizleyebileceklerdir.
  • Doğu illeri için 10 temmuz günü Erzurum'da bir kongre toplanacak ve bu tarihe kadar diğer il temsilcileride Sivasa gelebilirse, sivas genel kongresine buradan harekete geçilecektir.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*