29 Ekim Nasıl ve Ne Zaman Milli Bayram Oldu

Anasayfa »

  1. Özel Günler »
  2. 29 Ekim »

29 Ekim Nasıl ve Ne Zaman Milli Bayram Oldu

Cumhuriyetin ilanı halk tarafından büyük coşku ile karşılanmış ve törenler eşliğinde kutlanmıştır. 101 tane top atışı eşliğinde kutlanan bu haber ilandan bir sonraki yıl olan 29 Ekim 1924 yılında da törenler ile kutlanmıştır.

Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde galip devletler mağlup devletler üzerindeki kontrolünü çekmek istememiş ve ülke toprakları üzerine planlar yapmışlardır. Bu planlar neticesinde zorla dayatılan Sevr Anlaşması da Osmanlı Devleti için uygulanan planın bir parçasıydı. Böylesine ağır şartlar içeren bir anlaşmayı kabul etmeyi aklına dahi getiremeyen halk, bütün organları işlevini yitirmiş Osmanlı Devleti yönetiminin dışında bir yapılanmaya gitmiş ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatmışlardır. Milli mücadele ruhu ile hareket eden halk büyük bir direnç göstermiş ve düşmanları ülke topraklarından göndermişlerdir. Bunun neticesinde yeni bir barış anlaşması Lozan'da imzalanmış ve bu başarıyı elde eden önderler Atatürk'ün liderliğinde Ankara'da ayrı bir yönetim kurmuşlardır. 29 Ekim 1923'te ise bu yeni yönetim İstanbul'daki yönetimi kaldırmasının ardından Cumhuriyet ilan etmiştir.

Cumhuriyetin ilanı halk tarafından büyük coşku ile karşılanmış ve törenler eşliğinde kutlanmıştır. 101 tane top atışı eşliğinde kutlanan bu haber ilandan bir sonraki yıl olan 29 Ekim 1924 yılında da törenler ile kutlanmıştır. 1925 yılına girildiğinde Dış işleri Bakanlığı tarafından hükümete verilen ve meclise sunulan teklif üzerine, Meclis Anayasa Komisyonu teklifi görüşmüş 18 Nisan 1925 günü karara bağlamıştır. Bu karar ile birlikte her yıl 29 Ekim günü milli bayram olarak kutlanacaktır. 19 Nisan 1925 gününden itibaren yasalaşan bu önerge ile birlikte her 29 Ekim günü devlet töreni yapılması gerektiğine karar verilmiştir. Bu yasanın yürütülmesinden ise hükümet sorumlu tutulmuştur.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana her yıl kutlanmaktadır. Kurulduğu sene ve hemen akabinde gelen sene resmi olarak kutlanılmamasına rağmen 1925 yılında çıkan yasa ile milli bayram statüsüne yükseltilmiş ve her yıl devlet töreni yapılmasına karar verilmiştir.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*