29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman kutlanmaya başlandı

Anasayfa »

  1. Özel Günler »
  2. 29 Ekim »

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman kutlanmaya başlandı

Cumhuriyet Bayramı ilk olarak ne zaman kutlandı. 29 Ekim cumhuriyet bayramı ne zaman yasalaştı. Özet olarak kısaca cumhuriyet bayramı hangi tarihte bayram olarak kutlanmaya başlandı. 29 ekim cumhuriyet bayramı hangi tarihte milli bayram olarak ilan edildi.

29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nda yaptığı değişiklikle, hükümet şeklini cumhuriyete dönüştürdü. Aynı gece, 101 pare top atılmak suretiyle Cumhuriyet'in kutlanması kararlaştırıldı. 1924 yılında Cumhuriyet'in ilânı günü, şenliklerle kutlandı.

Hariciye Vekâleti'nce düzenlenen ve hükümet tarafından TBMM'ne sevk edilen 2 Şubat 1925 tarihli kanun teklifinde, 29 Ekim'in millî bayram sayılması isteniyor ve gerekçesi şu şekilde açıklanıyordu: “medenî ülkelerden her biri kendisi için millî bayram olmak üzere tek bir gün kabul etmiştir. Her millet bu şekilde belirlediği günü, resmî özel gün sayarak yalnız o günü gerek ülke içinde, gerek dış temsilciliklerinde millî törenle icra eder… Yabancılara da kutlattırılması gereken, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletimizin resmî özel gününü öteki medenî ülkeler gibi bir gün olarak belirlemek lâzımdır. O gün ise Cumhuriyet'in ilânı günü olan 29 Ekim'den başkası olmamalıdır.”

Hükümetin teklifi, Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülerek 18 Nisan 1925'te karara bağlandı ve 19 Nisan'da TBMM'nde kabul edildi. 628 sayılı üç maddelik kanunun birinci maddesinde içeride ve dışarıda devlet adına yapılacak bayram töreninin 29 Ekim olduğu, ikinci maddesinde bu kanunun yürütülmesinden hükümetin sorumlu bulunduğu, üçüncü maddesinde de yayımı tarihinden yürürlüğe gireceği belirtiliyordu.

Böylece Cumhuriyetin ilânı, 29 Ekim 1925'ten itibaren, içeride ve dışarıda millî bayram olarak kutlanmaya başlandı.

Görüşler

Yeni Yorum Yap

*