TBMM

TBMM'ye Karşı Tepkiler: İç İsyanlar

Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da Milli Mücadele hareketini teşkilatlandırmak işinde ilerledikçe, İstanbul hükümetinin buna karşı tavırları daha da sertleşmiş, bu çerçevede halk kışkırtılarak ayaklanmalar çıkarılmıştır. Ayaklanmaların, Milli Mücadele'ye tam anlamıyla karşı olan Damat Ferit Paşa Hükümetleri dönemlerinde başlayıp yayıldığı bir gerçektir.

TBMM'nin Özellikleri ve Yapısı

Olağanüstü hal meclisi olan Büyük Millet Meclisi'ni teşkil eden milletvekilleri üç grupta toplanabilir: 1-Meclis-i Mebusan'dan gelen mebuslar, 2-Malta'da tutuklu bulunurken kaçarak gelen mebuslar ve 3-Seçilerek gelen mebuslar.

TBMM'nin Açılışı ve Faaliyetleri

Yukarıda anlatılan gelişmeler üzerine Mustafa Kemal Paşa, ilk önce 17 Mart'ta, Ankara'da bir kurucu meclis toplanmasının gerekli olduğunu belirtti. Ancak, bu fikrin benimsenmeyişi üzerine, 19 Mart 1920'de Anadolu'nun en güvenilir ve stratejik yeri olan Ankara'da olağanüstü yetkililere sahip bir meclisin toplanacağını, bunun için yeni seçimlerin yapılmasını ve İstanbul'dan kaçabilen mebusların da bu meclise katılacaklarını belirten bir tamim yayınladı.