Ateşkes ve Antlaşmalar

Sevr Antlaşması

San Remo kararları kendisine tebliğ edilen Osmanlı Barış Heyeti başkanı Tevfik Paşa, bu kararları İstanbul'a bildirirken, "istiklal ve hatta devlet mefhumları ile" uyuşmadıklarını ifade etmiş, kendi hazırladığı cevabı da, elden İstanbul'a göndermişti. (1) Sadrazam Damat Ferit barış şartlarının düzeltilebilmesi için önce İstanbul'da Yüksek komiserler nezdinde girişimde bulunmuş, ardından kendisini delege tayin ettirerek, 19 Haziran'da Paris'e gelmiştir.

San Remo Konferansı (19-26 Nisan 1920)

İngiliz, Fransız ve İtalyan devlet adamları San Remo'da toplanarak, başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere Almanya ve Rusya'nın yıkılmasıyla ortaya çıkan meseleleri karara bağlamaya çalıştılar. Londra Konferanslarında İstanbul, Boğazlar, İzmir, azınlık hakları, borçlar ve mali denetim konularında kesin kararlar alınmış, böylece Sevr'in büyük bir bölümü taslak haline getirilmişti.

Birinci Londra Konferansı (12 Şubat-10 Nisan 1920)

Osmanlı Devleti ile barışın bir türlü yapılamaması, galip devletlerin kamuoyları tarafından gündeme getirilerek ve çözüm sağlanması doğrultusunda ısrarlı ve kararlı bir baskı oluşmaya başlamıştır. Bu çerçevede, savaş sonrası Avrupa'sında en etkin söz sahibi iki devlet olan İngiltere ve Fransa, 1920 başlarından itibaren, soruna dair görüşlerini oluşturabilmek amacıyla kabinelerinde görüşme ihtiyacı duymuşlardı.

Sevr'e Giden Yol (1)

Sevr Antlaşması, yalnızca Birinci Dünya Savaşı sonunda yapılan düzenlemelerden değil, iki yüzyıldır Avrupa diplomasisini meşgul eden ve birçok sıcak ve soğuk savaşlara neden olan Şark Meselesi içinde üretilen ve üzerinde uzlaşılabilen bir çözüm belgesi olarak algılanmalıdır.

Hatay'ın Anavatana Katılması

Atatürk'ün hasta yatağında Hatay sorununa nasıl çözümler getirdiğini anlatan kısa bir yazı...