Atatürk Makaleleri

Ankara'nın Başkent Oluşu 13 Ekim 1923

23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul ettiği ilk kararla, Türk milletinin gerçek temsilcisi olduğunu ve TBMM'nin üzerinde başka bir güç tanımadığını belirtmişti. Bu durum adı konulmamış bir cumhuriyet idaresinin varlığını gösteriyordu.

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi

Atatürk'ün Anadolu'ya geçişi ile başlayan Milli Mücadele hareketi, 19 Mayıs'taki eylem planı ilk Amasya Tamimi ile başlar. Milleti kurtaracak azim, yine milletten çıkacak diyen Mustafa Kemal Atatürk, Amasya kongresinde bu kararları almıştır. Bunun içinde izlenecek politikanın Ankara üzerinden olması amaçlanıyordu.

Atatürk ve 10 Kasım yazısı

Henüz 38 yaşına basmış bulunan ve dünyanın Çanakkale'de kahraman Kurmay Subay olarak tanıdığı Mustafa Kemal Paşa, İşgalci kuvvetlerin Türk milletine yapmış olduğu zulme daha fazla dayanamadı. İlk olarak 19 Mayıs günü Samsun'a çıkarak Anadolu ile kucaklaştı. Düşüncesi, duygusu, hayali ve bilgisi ile gerçek bir lider olduğunu gösteren Mustafa Kemal Paşa, Amasya Genelgesi ile, hem halkına hem de emperyalist güçlere nasıl baktığının mesajını verdi. Bu genelge, milli bağımsızlığın kaybedilmesine razı olmayan insanları kendini korumaya, bu yönde oluşacak milli hareketlere katılmaya çağıran bir bildiri olmuştur.

Atatürk'ün Gözünden Cumhuriyetin ilanı

Bu dünyadan ayrılmadan önce size emanet ettiğim Cumhuriyetimizin ilanını her yıl nasıl bitmeyen bir sevinçle ve samimi duygularla kutlardık. Yeni rejimin benimsenmesinden ölümüme kadar geçen zaman genç Türkiye'nin en hızlı geliştiği günlerdi; son nefesime kadar gurur duyduğum ve bitmesini istemediğim günlerdi...

Mustafa Kemal'in Batı Anadolu Gezisi

Lozan görüşmelerinin devam ettiği dönemde Mustafa Kemal, 14 Ocak-20 Şubat 1923 tarihleri arasında, Ankara?dan başlayarak Eskişehir, Bursa, İzmir ve Balıkesir şehirlerini kapsayan Batı Anadolu gezisine çıkmıştır. Gezi esnasında halkla temas kurarak, basına Türkiye?de bundan sonra olacak işler hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştur.

Atatürk'ün Hastalığı ve Vefatı

Ömrünün önemli bir kısmı savaşlarda, cephede geçmiş biri olarak, Trablusgarp Savaşı'ndan Milli Mücadelenin sonuna kadar geçen süreç Atatürk'ü çok yıpratmış, zaman zaman bozulan sağlığı 1937 yılı sonlarına doğru iyice kötüleşmeye başlamıştır.

Atatürk ve Kadın adlı fotoğraf sergisi açıldı

Atatürk ve Kadın adlı fotoğraf sergisi, Kadın Aktivite Merkezi Seminer ve Sergi Salonunda ziyaretçilerle buluştu. Buca Belediyesi'nin Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 75. Yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte Hanri Benazus'un Koleksiyonuna ait çok özel fotoğraflara yer veriliyor.

Atatürk'ten Bugüne Türk Kadınının Toplumdaki Yeri

Kuşadası ilçesinde "Atatürk'ten bugüne Türk kadınının toplumdaki yeri" konulu panel düzenlendi.Türk Kadınlar Birliği Kuşadası Şubesi tarafından Derici Otel'de gerçekleştirilen panele ilgi büyüktü.

Türk Kadınının Kurtuluş Savaşına Katkıları Nelerdir?

1914-1918 yılları arasında yapılan Birinci Dünya Savaşı sonunda toprakları işgal edilen Türk milleti, düşmanı tamamen yurttan kovmak için Atatürk'ün önderliğinde dünyada emsali görülmemiş bir kurtuluş mücadelesine imza atmıştır. Sadece erkeğiyle değil kadınıyla da bu mücadelenin içerisinde yer alan Türk halkı, Anadolu'yu düşmandan temizleyene kadar amansız bir savaşın içerisine girmiş, bu uğurda kadın-erkek binlerce şehit vermiştir.

Kahraman Türk Kadını

Mustafa Kemal İstasyon'dan şehre doğru, bir süre yaya olarak yürüdü. O'nu görmek için sabahtan itibaren yolları dolduran Tarsus'luların arasından neşe ile selamlar vererek, ilerledi. O sırada ansızın bir olayla karşılaştı.

Atatürk'ün kadın erkek eşitliği ile ilgili anısı

Atatürk'ün kadın erkek eşitliği üzerine anısı. Atatürk ve kadın erkek eşitliği ile ilgili kısa bir anı.

Atatürk'ün Türk Kadını ve Kadın Hakları İle İlgili Özdeyişleri

Atatürk'ün Türk kadını ve kadın hakları ile ilgili sözleri

Kadın Haklarının Tanınması - Kadınlara Sağlanan Haklar

Atatürk, toplumun bir parçası olan kadınların her alanda ileri bir seviyede olmasını arzu etmiştir.

Atatürk'ün Okuduğu Okullar

Atatürk, eğitim hayatına ilk olarak Mahalle Mektebi'nde başladı. Daha sonra, o zamanki şartlara göre daha modern olan Şemsi Efendi Okulu'na yazıldı. Oradan Selanik'te bu günkü karşılığı ortaokul olan Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne devam etti.

Atatürk'ün öğrenim hayatı ile ilgili anıları

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenim hayatı ile ilgili anıları, Atatürk'ün öğrenim hayatı ile ilgili anıları, Atatürk'ün eğitim ve öğrenim hayatı ile ilgili bilinen bütün anıları