Zararlı Cemiyetler: Teali-i İslam ve Tarik-i Salah Cemiyetleri

Anasayfa »

  1. Milli Mücadele »
  2. İnkilap Tarihi »

Zararlı Cemiyetler: Teali-i İslam ve Tarik-i Salah Cemiyetleri

Bunlar, dine dayanan bir siyaset güdülmesini isteyen cemiyetlerdir. Hürriyet ve İtilaf Fırkasını desteklemişler ve Milli Mücadeleye karşı cephe almışlardır.

Teali-i İslam Cemiyetinin kuruluş aşamasında adı “Cemiyet-i Müderrisin” (Medrese Öğretmenleri Derneği)’dir. Cemiyetin kurucu ve yöneticileri medrese öğretmenleridir. Cemiyet, İslamı yükseltmek, Osmanlı Devleti’ni içerisine düştüğü buhrandan, kuvvet yolu ile değil de iman, din, ahlak ve sosyal vasıtalarla kurtarmayı amaç edinmiştir. İngiliz Muhipleri Cemiyeti ve Hürriyet ve İtilaf Fırkasının vilayetlerdeki merkez ve şubeleriyle işbirliği yapmıştır. Anadolu’da sadece, Konya ve çevresinde şube açabilmiştir. (1)

Kaynakça

1. Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, Cilt 2, İstanbul, 1986, s. 382-386 ve 576-583.

 

Bu makale belirtilen kaynakçalara göre yeniden yazılarak, tarafından 12 Mart 2017 Pazar günü yayınlanmıştır .

Görüşler

*