Sivas Kongresi Kararları

Anasayfa »

  1. Kongreler »
  2. Cumhuriyet Savaşları »

Sivas Kongresi Kararları

Mustafa Kemal'in önderlik ettiği ve 4 Eylül 1919 ile 11 Eylül 1919 arasında gerçekleşen Sivas Kongresi'nde Alınan Kararlar Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasındaki en önemli etkenlerdir.

Sivas Kongresi Kararları maddeler halinde şunlardır;

1- Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz.

2- Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekün kendisini savunacak ve direnecektir.

3- İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.

4- Kuvay-ı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.

5- Manda ve himaye kabul edilemez.

6- Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması mecburidir.

7- Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.

8- Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir.

Alınan bu kararla ışığında tüm yurttaki direniş unsurları tek bir çatı altında toplanmış oldu ve liderliğinde de Mustafa Kemal Atatürk yer aldı. Böylece kongreden alınan kararlar ile milletin verdiği bu mücadelenin tek bilek halinde olması sağlanmış oldu ve İstanbul'a karşı verilecek cevaplar için güç birliği sağlandı. Bağımsız Türkiye yolunda atılan adımlardan en önemlisi idi ve sırada Millet Meclisini kurmak vardı.

1919 Sivas Kongresi'nde alınan kararların özü halen Türkiye Cumhuriyeti'nin değişmez esaslarının da temelidir.

Özü itibarı ile "vatanın ve milletin bütünlüğünü" ele alan Sivas Kongresi Kararları, o dönem şartları altında altına imza atılmasının cesaret isteyeceği şeylerdi ve bu kararları bizzat Mustafa Kemal yazarak, altına imzasını attı ve sonrasında kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin de başkanlığına geçti.

Misakı Milli ruhunun ilk kes bu denli yüksek sesle tüm Dünya'ya bildirilmesi İtilaf Güçleri'ni de oldukça kızdırdı ve bu kararlara karşın Osmanlı Hükümeti'nin cephe alması istendi. Bununla da yetinilmedi ve 16 Mart 1920'de İstanbul fiilen işgal edilerek, Meclisi Mebusan basıldı ve bir çok Türk Aydın'ı zorla gözaltına alındı ve işkence gördü. 11 Nisan'da ise toplanan meclis bizzat Padişah tarafından dağıtıldı ve bu resmi olarak Meclis-i Mebusan'ın son çalışma günüydü; Osmanlı artık fiilen de yıkılmıştı.

Alınan kararların ülke sınırlarını aşarak İtilaf Devletleri'nin bile bu denli tepkisini çekmesi, alınan kararların gözü pek bir şekilde uygulanılacağını bildikleri için olmuştur. Bugün de hala milli birlik ve beraberliğimizin teminatlarından birisi Sivas Kongresinde alınan kararlardır.

Bu makale belirtilen kaynakçalara göre yeniden yazılarak, tarafından 11 Kasım 2014 Salı günü yayınlanmıştır , son olarak da 29 Haziran 2016 Çarşamba tarihinde güncellenmiştir .

Görüşler

*