Cumhuriyet Savaşları

Çanakkale Savaşı'nın Türk ve dünya tarihi açısından önemi

Çanakkale Zaferi (18 Mart 1915) Türk ordusunun I. Dünya Savaşı'nda zafer kazandığı tek cephe Çanakkale Cephesi olmuştur. Bu cephe, İtilaf Devletleri'nin saldırısı sonucu açılmış bir cephedir.

Atatürk'ün Çanakkale Savaşı İle İlgili Anıları

Çanakkale Savaşı'nı kazandıran yüksek ruh...

Çanakkale Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

Çanakkale Cephesi I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'nin saldırısı sonucu açılmış bir cephedir. Dünya tarihinin en kanlı savaşlarının yapıldığı Çanakkale Cephesi'nde Türk ordusu olağanüstü bir başarı göstererek onbinlerce şehit vermesine karşın düşmana geçit vermemiştir.

Çanakkale Savaşı

I. Dünya Savaşı'nda İtilaf devletleri (İngiltere-Fransa-Rusya) Çanakkale Boğazı'nı ele geçirerek Osmanlı Devleti'ni tarih sayfasından silebileceklerini düşünüyorlardı. Ancak müttefiklerden Rusya'nın Alman ve Avusturya ordularına karşı peş peşe aldığı yenilgiler İngiltere ve Fransa'yı oldukça rahatsız ediyordu. Avusturya'ya karşı Balkanlar üzerinden bir cephe açılmasını da çok istiyorlardı. Bütün bu nedenlerden dolayı İtilaf devletleri Çanakkale Boğazı'nı dönemin en kuvvetli savaş gemileriyle abluka altına aldılar.

Çanakkale Savaşında Türk askerinin kahramanlığı ile ilgili anılar

Çanakkale Savaşında Türk askerinin kahramanlığı ile ilgili anılar. 1915 Çanakkale Savaşında bulunan General Guro Türk askerinin kahramanlığını anlatıyor.

Çanakkale Savaşı ile ilgili kısa anı

Çanakkale Savaşı ile ilgili kısa anı. Türk askerlerinin Çanakkale Savaşı'nda göstermiş olduğu kahramanlıkları anlatan kısa bir anı. Çanakkale'de vatanı için canını hiçe sayan Türk askerinin fedakârlığını anlatan yazı. Çanakkale Savaşı anıları... Alman General Liman Von Sanders'ın Türk askerinin cesaretini ve kahramanlığını anlatan sözleri.

Çanakkale Savaşı ile ilgili kısa yazı

Çanakkale Savaşı ile ilgili kısa yazı. Çanakkale savaşı ile ilgili kısa bilgiler.

Hatay'ın Anavatana Katılması

Atatürk'ün hasta yatağında Hatay sorununa nasıl çözümler getirdiğini anlatan kısa bir yazı...

1. Dünya Savaşı Öncesi Avrupa'nın Durumu

Avrupa'nın siyasi coğrafyasını alt üst eden Napolyon ordularının yenilmesinden sonra, 1815 yılında yapılan Viyana Kongresi ile Avrupa'ya ve geniş anlamda dünyaya yeni bir düzen getirilmiş, yeni bir güçler dengesi kurulmuştu.

Balkan Savaşları (1912-1913)

Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki dört devlete karşı 1912 - 1913 yılları arasında gerçekleştirdiği savaşlardır (8 Ekim 1912 - 29 Eylül 1913). Çatışmaların temel nedeni Bulgaristan Krallığı ile Sırbistan Krallığı'nın Balkanlarda hızlanan yayılma faaliyetleridir.

Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

Trablusgarp Savaşı veya diğer kullanımıyla 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı, 1911-1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır. Adı, "Trablusgarp Savaşı" olmasına rağmen çarpışmalar Trablusgarp dışında Adriyatik Denizi, Ege Adaları, Çanakkale Boğazı ve Kızıldeniz gibi farklı bölgelerde de sürmüştür.

Çanakkale Savaşı'nın Önemi Nedir

Çanakkale, bir ölüm kalım savaşıdır; bütün bir milletin, mutlaka zafere odaklanmış bir şekilde "Ya zafer ya ölüm!" kararını verişidir; vatanın kapısına dayanmış ve elini gırtlağına kadar uzatmış olan düşmana "Dur!" denilmesidir.

Çanakkale Savaşı Hakkında Bilgi

1. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri, İstanbul'u alarak boğazların tüm kontrolünü ele geçirmek istiyorlardı, bunun yanı sıra Rusya'ya güvenli tarımsal ve askeri ticaret yolu oluşturmak da amaçları arasındaydı. Bu nedenle Gelibolu Yarımadası'nda, 1915 ile 1916 yılları arasında Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Çanakkale Savaşı meydana gelmiştir.

Çanakkale Geçilmez Çizgi Filmi

7'den 70'e herkesin izleyebileceği, destansı savaşı anlatan çizgi film. Çanakkale Savaşı, tüm Türk gençliğinin bilmesi gereken en önemli tarihi olaylardan biridir. Çocuklarımızı küçük yaşlarda bilinçlendirmek için bu çizgi filmi ailecek izlemenizi öneriyoruz.

Çanakkale Savaşı izle

O öyle bir savaştı ki, kan gövdeyi götürüyor, Türk ordusu destan yazıyordu. Yıllarca, nesilden nesile anlatılacak o muhteşem destan, vatan ve namus yolunda canlarını hiçe sayan kahraman Türk Ordusu tarafından yazılıyordu. Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu, Allah'ın da yardımıyla düşmanı vatan toprağından defediyordu.