Atatürk Makaleleri

Atatürk ve Kadın adlı fotoğraf sergisi açıldı

Atatürk ve Kadın adlı fotoğraf sergisi, Kadın Aktivite Merkezi Seminer ve Sergi Salonunda ziyaretçilerle buluştu. Buca Belediyesi'nin Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 75. Yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte Hanri Benazus'un Koleksiyonuna ait çok özel fotoğraflara yer veriliyor.

Atatürk'ten Bugüne Türk Kadınının Toplumdaki Yeri

Kuşadası ilçesinde "Atatürk'ten bugüne Türk kadınının toplumdaki yeri" konulu panel düzenlendi.Türk Kadınlar Birliği Kuşadası Şubesi tarafından Derici Otel'de gerçekleştirilen panele ilgi büyüktü.

Türk Kadınının Kurtuluş Savaşına Katkıları Nelerdir?

1914-1918 yılları arasında yapılan Birinci Dünya Savaşı sonunda toprakları işgal edilen Türk milleti, düşmanı tamamen yurttan kovmak için Atatürk'ün önderliğinde dünyada emsali görülmemiş bir kurtuluş mücadelesine imza atmıştır. Sadece erkeğiyle değil kadınıyla da bu mücadelenin içerisinde yer alan Türk halkı, Anadolu'yu düşmandan temizleyene kadar amansız bir savaşın içerisine girmiş, bu uğurda kadın-erkek binlerce şehit vermiştir.

Kahraman Türk Kadını

Mustafa Kemal İstasyon'dan şehre doğru, bir süre yaya olarak yürüdü. O'nu görmek için sabahtan itibaren yolları dolduran Tarsus'luların arasından neşe ile selamlar vererek, ilerledi. O sırada ansızın bir olayla karşılaştı.

Atatürk'ün kadın erkek eşitliği ile ilgili anısı

Atatürk'ün kadın erkek eşitliği üzerine anısı. Atatürk ve kadın erkek eşitliği ile ilgili kısa bir anı.

Atatürk'ün Türk Kadını ve Kadın Hakları İle İlgili Özdeyişleri

Atatürk'ün Türk kadını ve kadın hakları ile ilgili sözleri

Kadın Haklarının Tanınması - Kadınlara Sağlanan Haklar

Atatürk, toplumun bir parçası olan kadınların her alanda ileri bir seviyede olmasını arzu etmiştir.

Atatürk'ün Okuduğu Okullar

Atatürk, eğitim hayatına ilk olarak Mahalle Mektebi'nde başladı. Daha sonra, o zamanki şartlara göre daha modern olan Şemsi Efendi Okulu'na yazıldı. Oradan Selanik'te bu günkü karşılığı ortaokul olan Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne devam etti.

Atatürk'ün öğrenim hayatı ile ilgili anıları

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenim hayatı ile ilgili anıları, Atatürk'ün öğrenim hayatı ile ilgili anıları, Atatürk'ün eğitim ve öğrenim hayatı ile ilgili bilinen bütün anıları

Atatürk'ün Hayatı Özet

1881'de Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi'dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi'ne gitti. 1893 yılında Askeri Rüştiye'de okurken matematik öğretmeni tarafından adına ?Kemal? ilave edilerek Mustafa Kemal adını aldı. Harp Akademisi'nden yüzbaşı rütbesiyle mezun olarak Şam'da göreve başladı.

Atatürk'ün Çanakkale Savaşı İle İlgili Sözleri

çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.

Çanakkale Savaşında Türk askerinin kahramanlığı ile ilgili anılar

Çanakkale Savaşında Türk askerinin kahramanlığı ile ilgili anılar. 1915 Çanakkale Savaşında bulunan General Guro Türk askerinin kahramanlığını anlatıyor.

Atatürk'ün Hayatı

Osmanlı Devleti'nin ekonomik olarak tam anlamıyla sömürgeci devletlerin kontrolü altına girdiğini gösteren, Osmanlı yönetiminin kendi ekonomik kaynaklarını kullanma hakkını elinden alan Duyun-u Umumiye İdare'sini kuran Muharrem Kararnamesi'nin ilan edildiği 1881 yılında, o yıllarda henüz Osmanlı Devleti'nin bir parçası olan Selanik kentinde bir erkek çocuk doğdu.

1924 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 20 Nisan 1924)

Türkiye'de ilk Anayasa Osmanlı döneminde 1876 tarihinde kabul edilen Kanun-u Esasi'dir. Bu anayasa çeşitli değişikliklerle Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir.

İlk ve Orta Öğrenimdeki Gelişmeler

Cumhuriyetten önce sıbyan mektepleri ile iptidai mekteplerde yapılan ilköğretim, istenilen amacı gerçekleştiremiyordu. Zira, 1920'lerde okuma yazma bilenlerin oranının %10 civarında olduğu tahmin edilmektedir.